آرشیو دی ماه 1396

دست نوشته من

شعر دلتنگی


به عاشقان و معشوقه های شهر بگویید...

دلبری برای یکدیگر را...

بگذارند به وقت تنهاییشان!

خیابان،مترو و تاکسی جای دست کشیدن روی ابرو...

سر روی شانه گذاشتن. و لمس شال و گیسو نیست...

شاید یک نفر چشمانش را بست...

شاید یک نفر خاطرش پر کشید...

شاید یک نفر دلش رفت...

شاید یک نفر دلش تنگ شد


۸۵ ۱۰۸

شعر عاشقانه یک عالمه راه امده ام با تو و یک بار

من در پی رد تو کجا و تو کجایی

دنبال تو دستم نرسیده است به جایی

ای «بوده» که مثل تو نبوده است ، نگو هست

ای «رفته» که در قلب منی گرچه نیایی

این عشق زمینی است که آغاز صعود است

پایبند «هوس» نیستم ای عشق «هوایی»

قدر تنی از پیرهنی فاصله داریم


۹۰ ۱۰۷

شعر عاشقانه دستم را بگیر


❤️ دستم را بگیر

………..بـے تـــــــــو

…………….تمام دنیا را

…………هم داشتہ باشم

………………….تهـے دستـــــم ❤️❤️❤️۱۱۹ ۱۱۱

همسفر عشقگر همسفر عشق شدی


مرد سفر باش ۱۴۵ ۱۴۸